Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Joanna Wesołowska-Piekut, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą nek1 Joanna Wesołowska-Piekut NIP 7272453535 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Joanna Wesołowska-Piekut, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą nek1 Joanna Wesołowska-Piekut

2) z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, pod adresem: 91-059 Łódź, ul. Zgierska 42A

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@nek1.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia złożenia wniosku kontaktowego, w celach marketingowych Administratora oraz w celach związanych z badaniem statystyk serwisu internetowego

4) Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, język, kraj, miejscowość, przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, dostawca usług, dane wpisywane w kalkulatorach

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),a także też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność oferowania użytkownikom serwisu internetowego możliwie najlepszej jakości usług, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Administratora,

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu, a także podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu usług określonych w pkt 3 powyżej, w szczególności Google Inc. jako usługodawca świadczący usługę Google Analytics oraz Google Adsense, Facebook Inc., a także, w zakresie w jakim będzie to wynikało z podjętych przez Panią/Pana działań, banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty, w tym świadczące marketingowo-promocyjne odnoszące się do produktów finansowych i innych, których reklamy mogą pojawiać się na serwisie internetowym

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,

8) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics),a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora, jak wpisywanie danych w formularzu rankingu poszczególnych kategorii produktowych.

10) Administrator nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, jednak Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu przez podmioty określone w pkt 6 powyżej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przez te podmioty jako administratorów danych osobowych.

Pliki cookies

11) Witryna nek1.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy nek1 Joanna Wesołowska-Piekut w celu optymalizacji działań.

13) Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

14) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

📞 665 020 166 📞 506 396 499 📧 biuro@nek1.pl 🏢 Biuro główne: Łódź ul. Zgierska 42A (I piętro)

X